Histeroskopik Cerrahi

Vajen ve rahim ağzından histeroskop denilen özel optik cihazlarla rahim içine girilip gözlem yapılmasıdır. Lokal veya genel anestezi altında yapılabilir. Operasyon süresi 20- 30 dakika civarındadır. İşlem öncesi vajene spekulum sokulup, dezenfeksiyon sağlanır.

3-5 mm kalınlığındaki histeroskop rahim içine yerleştirilir. Histeroskop ile verilen CO2 gazı veya özel sıvılar ile rahim içi genişletilerek boşluk gözden geçirilir. Alınan görüntüyü yine laparoskopi esnasında olduğu gibi işlem anında kamera sistemiyle izlemek olasıdır.

Ofis-Tanısal histeroskopi

Tanı amaçlı olarak poliklinik şartlarında bile yapılabilen histeroskopidir. Lokal anestezi kullanılabilirse de çoğu kez hiç anestezik madde vermeden, vajenden direkt girilip, gözlem altında rahim ağzını geçerek rahim içi boşluğunu kısa sürede izleyip çıkmak mümkündür.
Bu işlem hastaya fazla ağrı duyurmadan kolay ve kısa sürede yapılabilir. Patolojik bir durum saptanırsa ve şartlar uygunsa, aynı seansta hastanın uyutulması sonrası operatif histeroskopi ile bu saptanan patoloji tedavi edilebilir.

Tanısal histeroskopi ile birçok patolojiye tanı konulabilir.

Bunları kısaca özetlersek:

Rahim içindeki yapışıklıklar-adezyonlar

Rahim içi boşluğundaki polip veya myomlar

Tekrarlayan düşük nedenlerinin araştırılması

Tekrarlayan tüp bebek başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılması

İpi görülemeyen veya yeri saptanamayan spirallerin çıkartılması

Doğuştan olan rahim anormalliklerinin tanısı (septum, bikornis, arkuatus, hipoplazi),

Anormal histerosalpingografi-rahim filmi (HSG) veya ultrasonografi bulgularının kesin tanılarının konulması,

Rahim içi dokusu ( endometrium )’ un erken evre kanserlerinin izlenip tanısının konması.

Operatif Histeroskopi

Anestezi altında yapılan ve tanısal-ofis histeroskopisinin daha sonraki basamağı olup; açık ameliyata gerek kalmaksızın birçok patoloji, kısa sürede daha az ağrı ile ve daha erken hastanın taburcusu sağlanarak yapılabilmektedir. Bu yöntemle rahim içindeki tüm bozukluk ve anormalliklerin gözlemlenip, özel rezektoskop dediğimiz cihazlar eşliğinde çıkarılması olanaklıdır. Tanısal histeroskopi ile tanısı konan tüm patolojilerin tedavisi operatif histeroskopi ile yapılabilmektedir.

Yapılabilecek bu işlemleri özetlersek:

  • Myomların-özellikle submuköz alınmasıRahim içi yapışıklıkların- adezyonların tedavisi
  • Endometrial poliplerin alınması
  • Doğuştan var olan ve çoğunlukla tekrarlayan düşüklere neden olan septum benzeri rahim anormalliklerinin düzeltilmesi
  • Tüplerdeki bazı darlık ve tıkanıklıkların kanülasyon ile giderilmesi,
  • Tıbbi tedaviye yanıt vermeyen düzensiz ve aşırı adet kanamalarının tanısının konulup, gerek görülürse aynı seansta endometrum-rahim içi zarının ablasyonu-çıkartılması.